بایگانی‌های موزیک بدون صدای خواننده - ارگ فایل

موزیک بدون صدای خواننده


قیمتتوضیحاتمعرفی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بیکلام آهنگ یاران از کمال محمد فول کیفیت

 
کد 4197 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان63,000 است.

بیکلام آهنگ وگ قومری سر بالم شینه از حسن زیرک فول کیفیت + متن

 
کد 4196 فول کیفیت استودیویی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان170,000 بود.قیمت فعلی تومان65,000 است.

بیکلام آهنگ تالاری عشق از چنار فول کیفیت

 
کد 4195 عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان160,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بیکلام آهنگ سوزله از زانکوهی کیفیت عالی

 
کد 4194 با کیفیت بالا

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان65,000 است.

بیکلام آهنگ شعله گیان از کمال فدوی کیفیت عالی

 
کد 4193 کیفیت عالی استودیویی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان62,000 است.

بیکلام آهنگ سردمیک بو از ناصر رزازی کیفیت عالی

 
کد 4192 کیفیت استودیویی عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان135,000 بود.قیمت فعلی تومان45,000 است.

بیکلام آهنگ عمرکم از فواد احمد

 
کد 4191 کیفیت اورجینال

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بیکلام آهنگ نوری رخسارت از حسن زیرک کیفیت بالا + متن

 
کد 4190 کیفیت استودیویی عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان45,000 است.

بیکلام آهنگ مینا گیان از حسن زیرک کیفیت عالی

 
کد 4189 عالی کیفیت بالا

0 out of 5

قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان65,000 است.

بیکلام آهنگ مامه از رزازی کیفیت عالی + متن

 
کد 4188 کیفیت فوق العاده عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان52,000 است.

بیکلام کردی لالا از کمال محمد ورژن جدید و عالی

 
کد 4187 با کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان60,000 است.

بیکلام آهنگ له یاروه از کمال گلچین کیفیت عالی + متن

 
کد 4186 فول کیفیت استودیویی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان65,000 است.

بیکلام آهنگ کیژی مرو جوانی از حسن زیرک + متن

 
کد 4185 فول کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان152,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بیکلام آهنگ کُردی کی بو کی بو از کمال محمد

 
کد 4183 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان68,000 است.

بیکلام آهنگ کراس از علی مردان فول کیفیت + متن و ترجمه

 
کد 4182 کیفیت عالی استودیویی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان170,000 بود.قیمت فعلی تومان64,000 است.

بیکام آهنگ غریب ماوم از حسن زیرک + متن

 
کد 4181 کیفیت عالی فول ورژن

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان60,000 است.

بیکلام آهنگ خشی ته برا خشی ته از عزیز ویسی

 
کد 4180 کیفیت عالی مجلسی فول اورجینال

0 out of 5

قیمت اصلی تومان134,000 بود.قیمت فعلی تومان38,000 است.

بیکلام آهنگ فریشته ی شیعر قادر دیلان

 
کد 4179 کیفیت خوب

0 out of 5

قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان45,000 است.

بیکلام آهنگ دل من مردیه از عبدالقادر زانکوهی

 
کد 4178 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان54,000 است.

بیکلام آهنگ دایه از اژدر وهبی کیفیت عالی

 
کد 4177 کیفیت عالی استودیویی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان42,000 است.

بیکلام آهنگ کُردی چاوروانی از قادر کابان + متن

 
کد 4176 کیفیت اورجینال عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بیکلام آهنگ هوری لار از حسن زیرک کیفیت عالی + متن و ترجمه

 
کد 4175 کیفیت عالی استودیویی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان65,000 است.

بیکلام آهنگ چاری خم از ناصر رزازی فول کیفیت + متن

 
کد 4174 کیفیت استودیویی عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان47,000 است.

بیکلام بو وات لی کِردِم از ابراهیم خیاط + متن

 
کد 4173 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان43,000 است.

بیکلام آهنگ کُردی بیستومه از برزنجه

 
کد 4172 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بیکلام آهنگ بزران بزران از سقایی فول کیفیت

 
کد 4171 کیفیت عالی استودیویی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان148,000 بود.قیمت فعلی تومان50,000 است.

بیکلام آهنگ برزی برزی از ناصر رزازی ورژن شاد

 
کد 4170 کیفیت عالی ورژن شاد

0 out of 5

قیمت اصلی تومان158,000 بود.قیمت فعلی تومان54,000 است.

بیکلام آهنگ برزی برزی از ناصر رزازی کیفیت عالی

 
کد 4169 کیفیت عالی ورژن 1

0 out of 5

قیمت اصلی تومان152,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بیکلام آهنگ بناز هی بناز از حسن زیرک کیفیت عالی

 
کد 4168 کیفیت عالی مناسب خوانندگی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان45,000 است.

بیکلام آهنگ کُردی با جیت دیلم از فریقی

 
کد 4167 کیفیت عالی استودیویی