بایگانی‌های ریتم های کوردی ارگ - ارگ فایل

ریتم های کوردی ارگ


قیمتتوضیحاتمعرفی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم کرمانجی تنبکی

 
کد23 کرمانجی شاد

0 out of 5

قیمت اصلی تومان19,000 بود.قیمت فعلی تومان12,500 است.

ریتم پاشا کردی

 
کد22 ریتم خفن پاشا

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان6,500 است.

ریتم ضرب و تنبک ارگ

 
کد2 ضرب جدید

0 out of 5

قیمت اصلی تومان17,000 بود.قیمت فعلی تومان10,000 است.

ریتم قاله مره ارگ موبایل

 
کد20 قاله مره جدید

0 out of 5

قیمت اصلی تومان15,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم کردی هلپرکه

 
کد19 هلپرکه باکیفیت

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.

ریتم بختیار صالح برای ارگ موبایل

 
کد18 مجلسی بختیار صالح

0 out of 5

قیمت اصلی تومان15,000 بود.قیمت فعلی تومان8,000 است.

ریتم سنقری تبدیلی pa4x

 
کد17 ریتم تبدیلی با کیفیت

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم ارگ بکوب کردی جدید

 
کد16 دارای کیک قوی مجلسی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان19,000 بود.قیمت فعلی تومان11,000 است.

ریتم کردی آیت مجلسی

 
کد15 ریتم با کیفیت و عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان28,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم کردی مجلسی پلاس

 
کیفیت بالا مناسب انواع رقص کوردی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان23,000 بود.قیمت فعلی تومان12,000 است.

ریتم مدرن کردی ارگ

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان17,000 بود.قیمت فعلی تومان8,000 است.

ریتم لوپ جدید ارگ

 
لوپ زیبا

0 out of 5

قیمت اصلی تومان27,000 بود.قیمت فعلی تومان15,000 است.

ریتم باکیفیت کردی ارگ موبایل

 
کیفیت عالی حجم صدا بالاااا

0 out of 5

قیمت اصلی تومان22,000 بود.قیمت فعلی تومان15,000 است.

ریتم کرچ کردی

 
ولوم بالا بیس بالا کیفیت خوب

0 out of 5

قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.

ریتم کردی شاد و سرحال

 
کیفیت بالا با بیس عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان8,000 بود.قیمت فعلی تومان3,500 است.

ریتم ضرب تیرو

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,500 بود.قیمت فعلی تومان3,000 است.

ریتم ضرب چپی سینوس

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان6,000 بود.قیمت فعلی تومان2,500 است.

ریتم ضرب رامبا

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان6,500 بود.قیمت فعلی تومان3,000 است.

ریتم ضرب چپی کاترو

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم ضرب ۱

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان35,000 است.

ریتم کردی پلاس