بایگانی‌های ریتم های کوردی ارگ - ارگ فایل

ریتم های کوردی ارگ


قیمتتوضیحاتکد

0 out of 5

تومان4,000

ریتم کرمانجی تنبکی

کد23 کرمانجی شاد
 
2889

0 out of 5

تومان12,500

ریتم پاشا کردی

کد22 ریتم خفن پاشا
 
2888

0 out of 5

تومان6,500

ریتم ضرب و تنبک ارگ

کد2 ضرب جدید
 
2886

0 out of 5

تومان10,000

ریتم قاله مره ارگ موبایل

کد20 قاله مره جدید
 
2885

0 out of 5

تومان7,000

ریتم کردی هلپرکه

کد19 هلپرکه باکیفیت
 
2884

0 out of 5

تومان14,000

ریتم بختیار صالح برای ارگ موبایل

کد18 مجلسی بختیار صالح
 
2883

0 out of 5

تومان8,000

ریتم سنقری تبدیلی pa4x

کد17 ریتم تبدیلی با کیفیت
 
2882

0 out of 5

تومان9,000

ریتم ارگ بکوب کردی جدید

کد16 دارای کیک قوی مجلسی
 
2881

0 out of 5

تومان11,000

ریتم کردی آیت مجلسی

کد15 ریتم با کیفیت و عالی
 
2880

0 out of 5

تومان17,000

ریتم کردی مجلسی پلاس

کیفیت بالا مناسب انواع رقص کوردی
 
2872

0 out of 5

تومان12,000

ریتم مدرن کردی ارگ

 
2869

0 out of 5

تومان8,000

ریتم لوپ جدید ارگ

لوپ زیبا
 
2863

0 out of 5

تومان15,000

ریتم باکیفیت کردی ارگ موبایل

کیفیت عالی حجم صدا بالاااا
 
2861

0 out of 5

تومان15,000

ریتم کرچ کردی

ولوم بالا بیس بالا کیفیت خوب
 
2858

0 out of 5

تومان14,000

ریتم کردی شاد و سرحال

کیفیت بالا با بیس عالی
 
2856

0 out of 5

تومان3,500

ریتم ضرب تیرو

 
1225

0 out of 5

تومان3,000

ریتم ضرب چپی سینوس

 
1224

0 out of 5

تومان2,500

ریتم ضرب رامبا

 
1223

0 out of 5

تومان3,000

ریتم ضرب چپی کاترو

 
1222

0 out of 5

تومان4,000

ریتم ضرب ۱

 
1221

0 out of 5

تومان8,000

ریتم کردی پلاس

 
1220