بایگانی‌های ریتم های ضربی ارگ - ارگ فایل

ریتم های ضربی ارگ


قیمتتوضیحاتکد

0 out of 5

تومان3,500

ریتم ضرب تیرو

 
1225

0 out of 5

تومان3,000

ریتم ضرب چپی سینوس

 
1224

0 out of 5

تومان2,500

ریتم ضرب رامبا

 
1223

0 out of 5

تومان4,000

ریتم ضرب ۱

 
1221

0 out of 5

تومان4,000

ریتم فرجی ۱

 
1219

0 out of 5

تومان3,500

ریتم فرجی ۳

 
1211

0 out of 5

تومان6,000

ریتم فرجی ۲

 
1210

0 out of 5

تومان4,500

ریتم داربوکا

با تنظیم دقیق و کیفیت بالا
 
1183