بایگانی‌های ریتم های ضربی ارگ - ارگ فایل

ریتم های ضربی ارگ


قیمتتوضیحاتمعرفی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان8,000 بود.قیمت فعلی تومان3,500 است.

ریتم ضرب تیرو

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,500 بود.قیمت فعلی تومان3,000 است.

ریتم ضرب چپی سینوس

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان6,000 بود.قیمت فعلی تومان2,500 است.

ریتم ضرب رامبا

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم ضرب ۱

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,500 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم فرجی ۱

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,000 بود.قیمت فعلی تومان3,500 است.

ریتم فرجی ۳

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.

ریتم فرجی ۲

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان11,000 بود.قیمت فعلی تومان4,500 است.

ریتم داربوکا

 
با تنظیم دقیق و کیفیت بالا