بایگانی‌های ریتم های داربوکا ارگ - ارگ فایل

ریتم های داربوکا ارگ


قیمتتوضیحاتمعرفی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان6,500 بود.قیمت فعلی تومان3,000 است.

ریتم ضرب چپی کاترو

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,500 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم فرجی ۱

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,000 بود.قیمت فعلی تومان3,500 است.

ریتم فرجی ۳

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.

ریتم فرجی ۲

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان11,000 بود.قیمت فعلی تومان4,500 است.

ریتم داربوکا

 
با تنظیم دقیق و کیفیت بالا