بایگانی‌های ریتم شاد کردی ارگ - ارگ فایل

ریتم شاد کردی ارگ


قیمتتوضیحاتکد

0 out of 5

قیمت اصلی تومان22,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم کردی بختیار صالح

کد 76 کیفیت عالی
 
3105

0 out of 5

قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان18,500 است.

ریتم کردی بکوب سرحال

کد 69 کیفیت عالی و شاد
 
3094

0 out of 5

قیمت اصلی تومان24,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000 است.

ریتم کردی مدرن مجلسی

کد 65 فول کیفیت ، مجلسی
 
3079

0 out of 5

قیمت اصلی تومان28,000 بود.قیمت فعلی تومان22,000 است.

ریتم کردی فول بیس قوی

کد 56 کیفیت خیلی بالا
 
3068

0 out of 5

قیمت اصلی تومان24,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم جدید سبک آیت کردی

کد 9 کیفیت بالا مجلسی
 
3058

0 out of 5

قیمت اصلی تومان18,000 بود.قیمت فعلی تومان12,000 است.

ریتم کردی تبدیلی pa3x جدید

کد 6 ریتم کردی شله باکیفیت
 
3055

0 out of 5

قیمت اصلی تومان24,000 بود.قیمت فعلی تومان16,000 است.

ریتم کردی فول کیفیت عالی

کد 5 کردی فول کیفیت
 
3050

0 out of 5

قیمت اصلی تومان26,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000 است.

ریتم کردی تبدیلی از pa5x

کد 45 کردی pa5x
 
3036

0 out of 5

قیمت اصلی تومان22,000 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.

ریتم کردی خفن پلاس

کد 43 کردی رودار
 
3040

0 out of 5

قیمت اصلی تومان10,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم دهل کردی

کد 42 دهل کردی
 
3044

0 out of 5

قیمت اصلی تومان11,000 بود.قیمت فعلی تومان5,000 است.

ریتم کرمانجی بیس دار ارگ

کد 41 کرمانجی
 
3042

0 out of 5

قیمت اصلی تومان28,000 بود.قیمت فعلی تومان22,000 است.

ریتم کردی فوق شاد مجلسی ارگ

کد 40 کردی شاد عالی
 
3038

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.

ریتم کردی ارگ شافل کرچ

کد 39 کردی شافل باکیفیت
 
3037