ریتم های کوردی - ارگ فایل

ریتم های کوردی

بهترین ریتم های کوردی شاد مجلسی ، هلپرکه ، قلایی ، هورامی ، سقزی ، شوتی برای ارگ موبایل بهمراه نمونه صدای ریتم ها آماده انتخاب و دانلود


قیمتتوضیحاتکد

0 out of 5

رایگان

ریتم کردی اندونزی

کد 91
 
3149

0 out of 5

تومان9,000

ریتم کردی مدرن پلاس

کد90 ریتم متفاوت
 
3147

0 out of 5

تومان4,000

ریتم فارسی بستکی ارگ

کد 89
 
3144

0 out of 5

تومان33,000

ریتم کردی مجلسی فوول پلاس

کد 88 فول کیفیت بیسدار مجلسی
 
3146

0 out of 5

تومان3,000

ریتم کافه ای ساده

کد 87
 
3145

0 out of 5

تومان11,500

ریتم مولتی سبک سنگین

کد 85 مناسب سبک های مختلف
 
3142

0 out of 5

تومان9,000

ریتم کردی عراقی

کد 84 باکیفیت و متفاوت
 
3141

0 out of 5

تومان18,500

ریتم مولتی سبک سایزر

کد 82 کیفیت بالا
 
3107

0 out of 5

تومان14,000

ریتم کردی سرچوپی سرحال

کد 81 باکیفیت و عالی
 
3106

0 out of 5

تومان12,000

ریتم کردی برزان 2

کد 80 باکیفیت
 
3116

0 out of 5

تومان11,000

ریتم کردی اولترا

کد 79 شاد و مناسب
 
3098

0 out of 5

تومان11,500

ریتم کردی زرین پلاس

کد 78 کیفیت مناسب
 
3097

0 out of 5

تومان16,000

ریتم فارسی پاپ پلاس

کد 77 کیفیت عالی
 
3104

0 out of 5

تومان17,000

ریتم کردی بختیار صالح

کد 76 کیفیت عالی
 
3105

0 out of 5

تومان10,000

ریتم کردی رنجر پلاس

کد 74 کیفیت مناسب
 
3102

0 out of 5

تومان4,000

ریتم کردی سنج

کد 73
 
3100

0 out of 5

تومان19,000

ریتم مولتی بیسدار تبدیلی pa4x

کد 70 کیفیت عالیی
 
3096

0 out of 5

تومان7,000

ریتم سنگین میرزا

کد 70
 
3095

0 out of 5

تومان18,500

ریتم کردی بکوب سرحال

کد 69 کیفیت عالی و شاد
 
3094

0 out of 5

تومان10,000

ریتم کردی گریان ماموستا

کد 68 کیفیت عالی
 
3093

0 out of 5

تومان14,500

ریتم برزنجه تنبکی

کد 67 باکیفیت و عالی
 
3092

0 out of 5

تومان19,000

ریتم کردی مدرن مجلسی

کد 65 فول کیفیت ، مجلسی
 
3079

0 out of 5

تومان8,000

ریتم کردی ها ها دی دی

کد 63 کردی باکیفیت
 
3075

0 out of 5

تومان9,000

ریتم عربی کردی داربوکا

کد 62 میکس عربی کردی
 
3077

0 out of 5

تومان11,000

ریتم کرمانجی دی دی

کد 61 کیفیت بالا و جذاب
 
3074

0 out of 5

تومان4,000

ریتم دهل ساده

کد 60 دهل
 
3073

0 out of 5

تومان10,000

ریتم قلایی سنگین ارگ

کد 59 بیسدار و قوی
 
3072

0 out of 5

تومان7,000

ریتم کردی ضربی جلوخان

کد 58 باکیفیت و جدید
 
3071

0 out of 5

تومان9,000

ریتم کردی هلپرکه نامداری

کد 67 هلپرکه سرحال
 
3070

0 out of 5

تومان22,000

ریتم کردی فول بیس قوی

کد 56 کیفیت خیلی بالا
 
3068