بایگانی‌های ریتم های عربی - ارگ فایل

ریتم های عربی


قیمتتوضیحاتمعرفی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان16,000 بود.قیمت فعلی تومان11,500 است.

ریتم مولتی سبک سنگین

 
کد 85 مناسب سبک های مختلف

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان18,500 است.

ریتم مولتی سبک سایزر

 
کد 82 کیفیت بالا

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم عربی خلیلی

 
کد 72 کیفیت مناسب

0 out of 5

قیمت اصلی تومان23,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000 است.

ریتم مولتی بیسدار تبدیلی pa4x

 
کد 70 کیفیت عالیی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم عربی خفن عالی

 
کد 64 باکیفیت ، جدید

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم عربی کردی داربوکا

 
کد 62 میکس عربی کردی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم مدرن عراقی سوری ارگ

 
کد 7 ریتم متفاوت جدید

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.

ریتم مولتی سبک ، شاد

 
کد 49 مولتی سبک

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم بستکی 5/8 برای ارگ

 
کد 4 ریتم بستکی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان26,000 بود.قیمت فعلی تومان16,000 است.

ریتم بندری ارگ تبدیلی pa4x عالی

 
کد 37 عربی فول کیفیت

0 out of 5

قیمت اصلی تومان18,000 بود.قیمت فعلی تومان10,000 است.

ریتم ارگ عربی نایینی سبک مدرن

 
کد 33 مدرن عربی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان19,000 بود.قیمت فعلی تومان11,000 است.

ریتم سوری عربی خفن

 
کد 31 کیفیت مناسب و شوتی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان10,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.

ریتم عربی جزایری ارگ

 
کد30 عربی مجلسی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان15,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم فارسی عربی برای ارگ

 
کد28 کیفیت بالا مجلسی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان11,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم عربی تبدیلی pa1000

 
کد21 عربی تبدیلی pa1000

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.

ریتم فرجی ۲

 

0 out of 5

قیمت اصلی تومان11,000 بود.قیمت فعلی تومان4,500 است.

ریتم داربوکا

 
با تنظیم دقیق و کیفیت بالا