بایگانی‌های ریتم ( استایل ) - ارگ فایل

ریتم ( استایل )

ریتم های متنوع ارگ


قیمتتوضیحاتکد

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم فارسی مجلسی 33

کد 94 مجلسی
 
3151

0 out of 5

قیمت اصلی تومان31,000 بود.قیمت فعلی تومان24,500 است.

ریتم بندری تنبک مجلسی فول

کد 93 کیفیت عالی
 
3150

0 out of 5

قیمت اصلی تومان16,000 بود.قیمت فعلی تومان12,500 است.

ریتم فارسی پاپ ملو جدید

کد 92 باکیفیت
 
3148

0 out of 5

رایگان

ریتم کردی اندونزی

کد 91
 
3149

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم کردی مدرن پلاس

کد90 ریتم متفاوت
 
3147

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم فارسی بستکی ارگ

کد 89
 
3144

0 out of 5

قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان33,000 است.

ریتم کردی مجلسی فوول پلاس

کد 88 فول کیفیت بیسدار مجلسی
 
3146

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,000 بود.قیمت فعلی تومان3,000 است.

ریتم کافه ای ساده

کد 87
 
3145

0 out of 5

قیمت اصلی تومان10,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.

ریتم فارسی ترکی شاد

کد 86 مولتی ترکی فارسی
 
3143

0 out of 5

قیمت اصلی تومان16,000 بود.قیمت فعلی تومان11,500 است.

ریتم مولتی سبک سنگین

کد 85 مناسب سبک های مختلف
 
3142

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم کردی عراقی

کد 84 باکیفیت و متفاوت
 
3141

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان5,500 است.

ریتم فارسی ساده

کد 83
 
3110

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان18,500 است.

ریتم مولتی سبک سایزر

کد 82 کیفیت بالا
 
3107

0 out of 5

قیمت اصلی تومان19,500 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.

ریتم کردی سرچوپی سرحال

کد 81 باکیفیت و عالی
 
3106

0 out of 5

قیمت اصلی تومان16,500 بود.قیمت فعلی تومان12,000 است.

ریتم کردی برزان 2

کد 80 باکیفیت
 
3116

0 out of 5

قیمت اصلی تومان15,500 بود.قیمت فعلی تومان11,000 است.

ریتم کردی اولترا

کد 79 شاد و مناسب
 
3098

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,500 بود.قیمت فعلی تومان11,500 است.

ریتم کردی زرین پلاس

کد 78 کیفیت مناسب
 
3097

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان16,000 است.

ریتم فارسی پاپ پلاس

کد 77 کیفیت عالی
 
3104

0 out of 5

قیمت اصلی تومان22,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم کردی بختیار صالح

کد 76 کیفیت عالی
 
3105

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم پاپ ملو فارسی

کد 75
 
3103

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان10,000 است.

ریتم کردی رنجر پلاس

کد 74 کیفیت مناسب
 
3102

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم کردی سنج

کد 73
 
3100

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم عربی خلیلی

کد 72 کیفیت مناسب
 
3099

0 out of 5

قیمت اصلی تومان23,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000 است.

ریتم مولتی بیسدار تبدیلی pa4x

کد 70 کیفیت عالیی
 
3096

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم سنگین میرزا

کد 70
 
3095

0 out of 5

قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان18,500 است.

ریتم کردی بکوب سرحال

کد 69 کیفیت عالی و شاد
 
3094

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان10,000 است.

ریتم کردی گریان ماموستا

کد 68 کیفیت عالی
 
3093

0 out of 5

قیمت اصلی تومان22,000 بود.قیمت فعلی تومان14,500 است.

ریتم برزنجه تنبکی

کد 67 باکیفیت و عالی
 
3092

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم فارسی رپ جدید

کد 66 رپ جدید
 
3091

0 out of 5

قیمت اصلی تومان24,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000 است.

ریتم کردی مدرن مجلسی

کد 65 فول کیفیت ، مجلسی
 
3079