بایگانی‌های دیتای ارگ گوشی موبایل - ارگ فایل

دیتای ارگ گوشی موبایل

انواع ساز – ریتم – پد – اینترو و ساز های خود اجرا برای ارگ گوشی موبایل


قیمتتوضیحاتمعرفی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان75,000 است.

اسکین یا پوسته ارگ موبایل طرح اورانوس

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم فارسی مجلسی 33

 
کد 94 مجلسی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان31,000 بود.قیمت فعلی تومان24,500 است.

ریتم بندری تنبک مجلسی فول

 
کد 93 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان16,000 بود.قیمت فعلی تومان12,500 است.

ریتم فارسی پاپ ملو جدید

 
کد 92 باکیفیت

0 out of 5

رایگان

ریتم کردی اندونزی

 
کد 91

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم کردی مدرن پلاس

 
کد90 ریتم متفاوت

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم فارسی بستکی ارگ

 
کد 89

0 out of 5

قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان33,000 است.

ریتم کردی مجلسی فوول پلاس

 
کد 88 فول کیفیت بیسدار مجلسی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,000 بود.قیمت فعلی تومان3,000 است.

ریتم کافه ای ساده

 
کد 87

0 out of 5

قیمت اصلی تومان10,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.

ریتم فارسی ترکی شاد

 
کد 86 مولتی ترکی فارسی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان16,000 بود.قیمت فعلی تومان11,500 است.

ریتم مولتی سبک سنگین

 
کد 85 مناسب سبک های مختلف

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم کردی عراقی

 
کد 84 باکیفیت و متفاوت

0 out of 5

قیمت اصلی تومان9,000 بود.قیمت فعلی تومان5,500 است.

ریتم فارسی ساده

 
کد 83

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان18,500 است.

ریتم مولتی سبک سایزر

 
کد 82 کیفیت بالا

0 out of 5

قیمت اصلی تومان19,500 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.

ریتم کردی سرچوپی سرحال

 
کد 81 باکیفیت و عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان16,500 بود.قیمت فعلی تومان12,000 است.

ریتم کردی برزان 2

 
کد 80 باکیفیت

0 out of 5

قیمت اصلی تومان15,500 بود.قیمت فعلی تومان11,000 است.

ریتم کردی اولترا

 
کد 79 شاد و مناسب

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,500 بود.قیمت فعلی تومان11,500 است.

ریتم کردی زرین پلاس

 
کد 78 کیفیت مناسب

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان16,000 است.

ریتم فارسی پاپ پلاس

 
کد 77 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان22,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم کردی بختیار صالح

 
کد 76 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان9,000 است.

ریتم پاپ ملو فارسی

 
کد 75

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان10,000 است.

ریتم کردی رنجر پلاس

 
کد 74 کیفیت مناسب

0 out of 5

قیمت اصلی تومان7,000 بود.قیمت فعلی تومان4,000 است.

ریتم کردی سنج

 
کد 73

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم عربی خلیلی

 
کد 72 کیفیت مناسب

0 out of 5

قیمت اصلی تومان23,000 بود.قیمت فعلی تومان19,000 است.

ریتم مولتی بیسدار تبدیلی pa4x

 
کد 70 کیفیت عالیی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان12,000 بود.قیمت فعلی تومان7,000 است.

ریتم سنگین میرزا

 
کد 70

0 out of 5

قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان18,500 است.

ریتم کردی بکوب سرحال

 
کد 69 کیفیت عالی و شاد

0 out of 5

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان10,000 است.

ریتم کردی گریان ماموستا

 
کد 68 کیفیت عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان22,000 بود.قیمت فعلی تومان14,500 است.

ریتم برزنجه تنبکی

 
کد 67 باکیفیت و عالی

0 out of 5

قیمت اصلی تومان21,000 بود.قیمت فعلی تومان17,000 است.

ریتم فارسی رپ جدید

 
کد 66 رپ جدید